Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor celloles bij Scarlett Arts, Lotte en Koen

English below

Beste leerlingen, ik wil jullie bij dezen mijn algemene voorwaarden online aanbieden. Indien je bij mij, Lotte of Koen komt of blijft lessen, ga je akkoord met deze voorwaarden. Natuurlijk ben ik bereikbaar voor toelichting indien gewenst.

Lessen worden per vier vooruitbetaald. Indien je tijdens één van deze vier lessen stopt, is er geen mogelijkheid tot restitutie. Beschouw de aangekochte lessen als je opzegtermijn. Na iedere vierde les voorzie ik je van een factuur voor vier lessen tenzij anders overeen gekomen.Studenten hebben de keus om de cellolessen per les te betalen.
Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je de cellohuur middels een door jou zelf geactiveerde automatische overschrijving betaalt. De huur gaat in op de dag dat je de cello hebt mee gekregen. 

Gelieve altijd je factuurnummer te noteren bij de overmaking. Dit is omdat jouw achternaam mogelijk niet de naam van de rekeninghouder is en ik in dat geval niet weet wie er wat betaald heeft.

Ook voor workshops en celloweekend is er na betaling geen restitutie mogelijk. Wanneer je jezelf opgeeft reken ik op je deelname. 

Na iedere laatste les van de vooruitbetaalde lessen mail ik een nieuwe factuur voor de volgende lessen. Mocht ik ooit onverhoopt een factuur vergeten te sturen, help je mij hier dan aan herinneren? Dit voorkomt dat er veel later alsnog een factuur komt.

Leerlingen die in Amsterdam lessen, tekenen zelf hun lessen online in de Agenda. Ik maak hier zelden een uitzondering op, maar mocht het wel eens voorkomen dat ik je op jouw verzoek inteken, dien je zelf te controleren of de datum en tijd van de door mij ingeplande les klopt. Ik hanteer de datum en tijd die ik heb ingevoerd als correct, en als hierin iets is misgelopen, zijn gemiste lessen voor de rekening van de leerling. Koen, Lotte en ik behouden ons het recht voor om elkander soms te vervangen zonder dat daar van te voren notie van wordt gegeven. Je gaat hier mee akkoord indien je bij ons les komt nemen.

Wegens drukte in mijn praktijk raad ik leerlingen aan hun lessen ver genoeg vooruit te plannen. Indien dat niet gebeurt, loop je de kans dat je niet frequent les kunt krijgen. Je bent als leerling zelf verantwoordelijk voor je eigen lesplanning. Je kunt maanden vooruit plannen om de dag en het tijdstip van jouw voorkeur te reserveren. Indien je niet vooruit wilt plannen of te laat intekent, ben jij zelf verantwoordelijk voor gebrek aan continuïteit in je lessen. Natuurlijk denk ik wel met je mee om alles in goede banen te laten lopen, en ben ik altijd bereikbaar voor overleg.

Cellolessen kunnen door de leerling verplaatst worden tot 72 uur van tevoren. Dat zijn drie volle dagen van te voren. Daarna kun je je les cancellen, maar ben ik helaas genoodzaakt de les in rekening te brengen. De les wordt ook berekend wanneer je niet kunt komen door ziekte, file, verkeerd genoteerde dag en/of tijd, het niet vinden van een parkeerplaats of om welke andere reden dan ook. Indien je je les wilt verplaatsen; geef mij dat dan alsjeblieft door via e-mail, app of sms opdat ik dit terug kan lezen. Ik verwijder je dan uit het schema.

Indien de leerling 15 minuten na aanvang van de les nog niet aanwezig is en mij niet bericht hoe laat hij of zij denkt te arriveren ga ik er vanuit dat de les niet wordt afgenomen. Ik behoud me het recht voor om mijn lespraktijk zonder informatief bericht van de leerling na 15 minuten wachttijd te verlaten of een andere leerling te vragen (eerder) te komen lessen.

Wanneer je bij mij een cello huurt, heb je een cello van mij in bruikleen welke je zelf dient te verzekeren. Dit kun je enkel doen middels een instrumentenverzekering, bij bijvoorbeeld je vaste verzekeraar of Firma Blom op de Nieuwe Prinsengracht te Amsterdam. De winkelwaarde van de instrumenten en snaren varieert van 1995,00 euro tot ongeveer 3595,00 euro. Hier zijn enkele uitzonderingen op. Jij bent verantwoordelijk voor het in perfecte staat retourneren van de cello. Snaren vervangen is op eigen kosten. Let op! Draag de cello altijd aan twee rugbanden op je rug, niet aan één band. De constructie is hier niet voor gemaakt. Reparaties worden op mijn verzoek door een vioolbouwer naar mijn keus uitgevoerd. Snaren kunnen springen. Snaren die je zelf onverhoopt kapot trekt door bijvoorbeeld aan de sleutels te draaien komen ook voor je eigen rekening. Wees voorzichtig met de cello. Je cellohuur opzeggen an sich is niet voldoende; pas wanneer het instrument retour komt, stopt de huur. Breng je cello dus terug indien je de huur wilt stoppen.

Indien facturen open blijven staan of instrumenten niet geretourneerd worden terwijl dit overeengekomen is, gaat er meer administratietijd zitten in het leggen van contact. Dus de huurder/gebruiker van het instrument retourneert deze; ik haal deze niet bij de persoon op. De leerling is er voor verantwoordelijk mij op de hoogte te stellen van een nieuw telefoonnummer, nieuw email adres, nieuw huisadres en zo voort. Onder administratieve tijd valt herhaaldelijk mailen, bellen, contactgegevens op internet opzoeken, contacteren van werkgever of familie om in gesprek te kunnen komen met huurder/leerling. Voor al deze extra moeite ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Zodra dit van toepassing is zal ik de leerling of huurder hier per email of sms over berichten. Indien het verstuurde bericht niet wordt gelezen omdat verstrekte gegevens niet meer kloppen is de leerling of huurder in gebreke.

Dankjewel en graag tot de volgende les,

Scarlett Arts

General Terms and Conditions for cello lessons with Scarlett Arts

Dear students, hereby I would like to provide you with an online copy of the General Terms and Conditions. If, after reading these General Terms and Conditions, you decide to take lessons with me or to continue your lessons with me, you agree to these terms and conditions. Of course I am available to provide you with any clarifications if required.

Usually lessons are paid for in advance and by a set of four lessons at a time. If you decide to stop taking lessons within this set of four, a refund will not be given. Consider the bought lessons to be your notice period. If you have not paid the invoice for these four lessons and decide to stop taking lessons after e.g. two lessons, full payment of the invoice must still be made. After each fourth lesson I will provide you with an invoice for the next four lessons. It is my preference to have the rent for a rental cello paid by automatic bank transfer. Students of higher education have the possibility to pay for one cello lesson at a time.

When you pay an invoice, please always include the invoice number. Your last name may not be the same as the name of the account holder. If this is the case, it is impossible for me to know which invoice was paid.

After each last lesson of a prepaid set of four, I will email you an invoice for the next set of lessons. Should I nevertheless forget to send out an invoice, I ask you kindly to remind me of this. This way we can prevent that you will still receive this invoice some time later.

Students who take their lessons in Amsterdam, are required to schedule their lessons themselves online through the online Agenda. I seldomly make exceptions to this. However, if I, at your request, do sign you up for a lesson, you are required to check whether the date and the time of the lesson I scheduled is correct.  I take the date and time I scheduled as being correct. However, if for some reason a mistake was made, the costs of missed lessons are for the expense of the student.

Due to the large number of students, I advise my students to schedule their lessons well ahead of time. If this advice is not taken, you might not be able to take lessons frequently.  As the student you yourself are responsible for the scheduling of your lessons. The online schedule allows you to plan months ahead to make sure you have reserved the day and time of your own preference. If you are not willing to schedule lessons in advance, or if you are too late, you yourself are responsible for the lack of continuity in your lessons. Of course I will always think along with you to make sure that everything is to your satisfaction, and I am always available for consultation.

Students are able to reschedule their lessons up to 72 hours before the scheduled lesson. After this, you can still cancel your lesson, but I am then obliged to charge you for the lesson. You are also charged for a lesson if you are unable to make it to the studio because of illness, difficulties with transportation (including traffic jams and not being able to find a parking spot), mistakes regarding the day or time of the lesson or for any other reason whatsoever. Please do not ask me to make any exceptions to this. If you would like to reschedule your lesson, please let me know in written form (via email, WhatsApp or text message) so that I have a written account of the change to refer back to. After your request to reschedule, I will delete the original lesson from the online schedule.

When a student does not show within 15 minutes of the start time of the lesson, and fails to let me know when he or she expects to arrive, I assume that the student is not taking the lesson. Without a clear message from the student and after said 15 minutes have passed, I reserve the right to leave my studio or ask another student to come in early for their lesson.

If you rent a cello from me, you have one of my cellos on loan and you are responsible for its insurance.

Instruments are only insured when an insurance for instruments is taken out. You can take out such insurance from your own insurance company or from Firma Blom, located at the Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam. The retail value of the instruments and strings vary and are in between 1,995.00 euros to 3,495.00 euros. There are exceptions to this price range. You are responsible for returning the cello in perfect condition. Any damage must be paid for by you, the renter. Please note! When the cello is in its case or cover, always carry it by the two backstraps, not by just one. The construction of the case or cover is designed to have it carried by two straps.  Any repairs are made at my request by a luthier of my choice. Strings can break. Strings that you accidentally break yourself, e.g. by turning the pegs or tuning, are for your own expense. Please be careful with the cello. If you would like to terminate the contract for the rental cello, it is not sufficient to just let me know this. Only after the rental cello has been returned to my studio can the contract be terminated. Therefore, if you would like to terminate the contract, please return the cello.

In the case of unpaid invoices or instruments that are not returned in spite of an agreement to do so, a lot of extra administrative time goes into establishing contact with the student. The renter or user of the rental cello must return the instrument; I will not collect the cello myself. Students are responsible for informing me of any changes in their personal information, such as a new telephone number, new email address, new home address, etc. Administrative time may include the following: repeatedly sending out emails or calling, looking for personal contact information on the internet, and getting in touch with the employer or family of the renter/student to establish contact with them. I am obliged to charge you for these efforts. As soon as this is the case, I will notify the student or renter of this via email or text message. If the sent messages are not read because the provided information is no longer correct, the student or renter is in default.

Thank you and I look forward to seeing you at the next lesson,

Byebye Scarlett!

Haparandaweg 788A
1013 BD Amsterdam (Houthavens)
06-18189005

info@celloles.com

We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Je kunt de privacyverklaring hier lezen. Bij aanmelding geef je toestemming om de VideoBlogPost te ontvangen en op de hoogte te blijven van onze producten en diensten.